Питання: Якщо підприємство придбало вживані основні засоби, який термін служби основних засобів застосовується?

У відповідності до норм П(С)БО 7 «Основні засоби» строки корисного використання встановлюються підприємством самостійно (п.23 П(С)БУ 7) під час визнання основного засобу активом. Отже підприємство самостійно визначає очікуваний період часу протягом якого активи будуть використовуватися підприємством у господарській діяльності. Тобто у разі придбання вживаних основних засобів підприємство може врахувати те, що основний засіб вже використовувався та скоригувати очікуваний термін служби для цілей бухгалтерського обліку.
У той же час у Податковому кодексі встановлено мінімально допустимі строки амортизації основних засобів та інших необоротних активів. При цьому законодавець не зробив ніяких застережень, щодо можливості коригування таких строків. Тому при придбанні основних засобів, у податковому обліку підприємство повинно враховувати мінімальні строки корисного використання основних засобів встановленні у п.п.138.3.3 Податкового кодексу України .

Питання: Які підприємства повинні подавати звіт по контрольованим операціям за 2016 рік і у який термін?

Звіт по контрольованим операціям за 2016 рік подається у термін до 01.10.2017 року. Звертаємо увагу на те що 1.10.2017 року припадає на неділю – вихідний день, тому останній день подачі звіту – понеділок 02.10.2017 року. Звіт подається по операціям які здійснювались у 2016 році. При цьому для визначення кола контрагентів та операцій які підпадають під поняття контрольованих необхідно застосовувати вимоги ПКУ, які діяли у 2017 році. Основні вимоги:
- Загальний обсяг доходів платника податків за даними бухгалтерського обліку повинен перевищувати 50 млн грн.;
- Загальних обсяг операцій з контрагентом повинен бути більше 5 млн. грн на рік.
При цьому під час підрахунку обсягу операцій з контрагентом не враховується сума операційної курсової різниці, яка виникає під час перерахунку балансової вартості операції на дату балансу.
Більш докладно у консультаціях ДФС:
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-konsultatsii/konsultatsii-dlya-yuridichnih-osib/66709.html
http://sumy.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/311523.html